DAB instalacje | 6 Przydomowa oczyszczalnia ścieków (POŚ) – co warto o niej wiedzieć?
658
post-template-default,single,single-post,postid-658,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

6 Przydomowa oczyszczalnia ścieków (POŚ) – co warto o niej wiedzieć?

6 Przydomowa oczyszczalnia ścieków (POŚ) – co warto o niej wiedzieć?

Tam, gdzie brakuje sieci kanalizacyjnej, w dalszym ciągu stosuje się szamba, które są jedynie niezbyt efektywnym sposobem przechowywania nieczystości. Tymczasem istnieje możliwość wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków, która jest rozwiązaniem nie tylko ekologicznym, też przynosi znaczne oszczędności długoterminowe.

Czym jest przydomowa oczyszczalnia ścieków (POŚ)?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków służy do oddzielania nieczystości stałych, od zanieczyszczeń organicznych i wody. Ta ostatnia może zostać po oczyszczeniu przesączona przez grunt i wrócić do obiegu. Wybrać trzeba jedynie pozostały osad, którego jest ponad 10-krotnie mniej niż byłoby szamba.

Zdecydowana większość instalowanych POŚ wykorzystuje 2 metody filtracji. Wstępny, beztlenowy etap oczyszczania polega na mechanicznym oddzieleniu osadów stałych od wody, co dzieje się solidnym poliuretanowym zbiorniku zwanym potocznie osadnikiem gnilnym. Proces na tym etapie może być usprawniony przez umieszczenie w zbiorniku kolonii bakterii gnilnych.

Następnie ciekła część ścieków zostaje przesączona przez filtry i rozpoczyna się drugi, tlenowy, etap oczyszczania. Przy odpowiednich warunkach glebowych może on zachodzić w gruncie, którzy przy okazji zostanie użyźniony. Ewentualnie stosuje się drugi zbiornik, zwany reaktorem biologicznym. Wyciek stałej instalacji spełnia wymogi środowiskowe i nie powoduje obniżenia jakości wód gruntowych.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – pozwolenia i formalności

POŚ o wydajności nie większej niż 5m³/dobę (czyli na pewno wszystkie stosowane w domach jednorodzinnych i większość używanych w gospodarstwach rolnych – producent podaje parametry) wymagają jedynie zgłoszenia, nie zaś pozwolenia. Te o wydajności 5-7,5m³/dobę muszą uzyskać pozwolenie wodnoprawne od starosty powiatowego. Dopiero powyżej tej wartości konieczne jest pełne pozwolenie na budowę, podparte wcześniej pozwoleniem wodnoprawnym.

Warto pamiętać, że nielegalne jest stawianie drenażu rozsączającego lub studni chłonnej (odprowadzają one wodę oczyszczoną przez POŚ do gruntu) bliżej niż 3 od granicy działki i 30 m od studni. W przypadku stosowania oczyszczania tlenowego w gruncie, poziom wód gruntowych musi być też minimum 1,5 m niżej niż otwory drenażowe.

Koszty i oszczędności

W nowoczesny POŚ dla domu jednorodzinnego, wyposażony w nie powodujący nieprzyjemnego zapachu zbiornik oczyszczania tlenowego (reaktor biologiczny), trzeba zainwestować kilkanaście tysięcy zł (oczyszczalnia, instalacja, przyłączenie). Tam gdzie można zastosować oczyszczanie przez grunt, koszt jest niższy i zbliża się tego jakim jest budowa spełniającego wymogi szamba.

Koszty eksploatacyjne POŚ są natomiast znacznie niższe niż w przypadku szamba, gdyż osad trzeba wybierać ok. 10-15 razy rzadziej. Nawet uwzględniając regularną wymianę filtrów i konserwację POŚ, oznacza to ok. 1000 zł oszczędności rocznie.

Brak komentarzy

Skomentuj