DAB instalacje | W jaki sposób uprawnienia budowlane wpływają na szanse zatrudnienia i zarobki?
664
post-template-default,single,single-post,postid-664,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

W jaki sposób uprawnienia budowlane wpływają na szanse zatrudnienia i zarobki?

W jaki sposób uprawnienia budowlane wpływają na szanse zatrudnienia i zarobki?

Uprawnienia budowlane nadaje się w Polsce na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Rozporządzenie określa kilka specjalności budowlanych, z który najbardziej interesująca dla nas jest ta określona w § 14 i 15. Tam właśnie zakreślona jest „specjalizacja instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych”.

Uprawnienia te, wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego (po zdaniu stosownych egzaminów, udowodnieniu kwalifikacji i wniesieniu opłaty), uprawniają do dwóch bardzo ważnych rzeczy: projektowania instalacji sanitarnych oraz kierowania robotami budowlanymi w zakresie tychże.

Czy instalatorowi potrzebne uprawnienia?

Jak łatwo zauważyć – rozporządzenie nie wspomina nic na temat uprawnień do samego montażu instalacji. Teoretycznie więc pracę tę może wykonywać każdy, tyle że pod kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia. Nie każdy jednak znajdzie pracę w zawodzie instalatora. Najważniejsze są pod tym względem doświadczenie zawodowe i ewentualne referencje od poprzednich pracodawców. Samo posiadanie uprawnień budowlanych (które stosunkowo łatwo wyrobić jeśli kończyło się studia inżynierskie na kierunkach związanych z budownictwem, materiałoznawstwem, ochroną środowiska i architekturą) nie wystarcza by móc przebierać w ofertach pracy, czy też zażądać wysokiego wynagrodzenia.

Uprawnienia mogą być jednak istotną kartą przetargową dla osób zaczynających karierę zawodową. Jeśli już przyjmuje się pracowników bez doświadczenia, zwraca się uwagę na każdy dokument potwierdzający kwalifikacje nowego instalatora, a do takich z pewnością należą uprawnienia UDT.

W przypadku instalatorów mogących pochwalić się przynajmniej kilkuletnim doświadczeniem, to właśnie staż pracy jest bardziej istotny niż same uprawnienia. On też bardziej wpływa na zarobki.

Mimo to niektóre firmy (w tym również DAB Instalacje), chętnie zatrudniają doświadczonych instalatorów z uprawnieniami, widząc w nich przyszłych kierowników robót instalacyjnych.

Rzeczywisty wpływ na zarobki

Uzyskanie uprawnień budowlanych przez instalatora nie jest równoznaczne z awansem, ani wzrostem pensji. Około połowa zatrudnionych instalatorów, bezpośrednio po uzyskaniu uprawnień ani nie otrzymuje istotnej podwyżki, ani nie zaczyna pełnić funkcji kierowniczych.

Faktem jednak jest, że średnie miesięczne zarobki instalatorów z uprawnieniami są blisko 1000 zł wyższe niż tych bez uprawnień. Ma to jednak związek także ze stażem pracy na danym stanowisku.

Brak komentarzy

Skomentuj